Classic

Deze categorie is weer onderverdeeld in drie keuzes

Smoker met schoorsteen

Smoker met rooktoren

Smoker universeel